Brand i bastu på Kungen

16:40 larmas räddningstjänsten om en brand i ett flerfamiljshus på Segergatan i Landskrona. Lödde larmades initialt till brand tillsammans med höjdfordon från Landskrona eftersom styrkan i Landskrona hanterade en trafikolycka på väg 17. Eftersom trafikolyckan kunde hanteras av Svalöv kunde Landskrona frigöra sin styrka och åka mot branden.

Först på plats var höjdfordon från Landskrona som snabbt kunde konstatera att rökutvecklingen berodde på att en bastustäva placerats på det varma aggregatet. När styrkan från Landskrona kom till platsen sattes en fläkt in för att driva ut röken och Löddestyrkan kunde vända hemåt.