Brand i container vid Västervångskolan

Strax efter kl. 20 larmades räddningstjänsten till en brand i en container vid återvinningsstationen på Exercisgatan. Branden kunde enkelt släckas