Räddningstjänsten kunde släcka branden innan den spred sig. Polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand.