Brand i skräphög

06:16 larmades räddningstjänsten till Bangårdsgatan – Omnibusgatan där det brann i en hög med skräp.