Brand i soptunna

Vid 23-tiden fick räddningstjänsten rycka ut till en brand i en soptunna intill lekplatsen i teaterparken. Branden kunde snabbt släckas. Branden är med allt att döma anlagd.