Omkrets

Brand på stubbåker

Billeberga.  Räddningstjänsten kämpar just nu med en brand på en stubbåker i Tostarps, mellan Billeberga och Teckomatorp. Det ska röra sig om ett par hundra kvadratmeter som brinner.