Brand vid motorvägen

Vid 17:30 larmades räddningstjänsten till en gräsbrand vid motorvägen i höjd med Axeltofta.

Brandmännen kunde snabbt släcka branden och släppa igång trafiken igen.