Omkrets

E6: Kökrock vid Rydebäckavfarten

Vid 14:45-tiden inträffar en kökrock på E6:an i höjd med avfarten till Rydebäck. Tre personbil var inblandade i kollisionen. Samtliga kunde själv ta sig ut. En person fick föras till sjukhus för kontroll. Samtliga bilar fick bärgas från platsen.

Olyckan orsakade kilometerlånga köer i båda riktningarna.