E6: Köolycka vid Råådalen

Strax efter klockan fyra inträffade en kollision mellan två personbilar på E6 i södergående riktning vid Råådalen. Enligt första uppgifter ska ingen person ha kommit till skada i olyckan.