E6: Singeolycka på Glumslövsbacken

Strax innan klockan 15 inträffade en singelolycka i höjd med Glumslövbacke, i södergående riktning.

Räddningstjänst från Helsingborg var först på plats och tog hand om olyckan.

Räddningstjänsten Landskrona fortsatte upp till avfarten Helsingborg södra där en bil kört i diket

oklart skadeläge