E6: Trafikolycka i höjd med Axeltofta

På eftermiddagen inträffade en trafikolycka på E6 strax söder om trafikplats Landskrona Södra i södergående riktning i höjd med Axeltofta.

Det är en singelolycka med en bil som kört in i mitträcket på två ställen, i både plåt- och vajerräcket. Föraren kunde själv ta sig ur bilen.