E6: Två olyckor mellan Norra – Rydebäck

Strax efter kl 16 inträffade en trafikolycka mellan en lastbil och en personbil strax norr om Landskrona Norra, i backen upp mot Milstolpen. Oklart skadeläge. Långa köer uppstod. Vid 18-tiden började trafiken rulla på igen.

Men bara några minuter senare inträffade ytterligare en trafikolycka i norrgående riktning. Denna gången strax innan avfart Rydebäck. Där ska tre personbilar vara inblandade. Där är inga personskador