Extrem brandfara

Det är extremt stor brandrisk i Landskrona och Svalöv. Det är torrt i marken och brandförhållandena är exceptionellt svåra. En brand riskerar att bli mycket häftiga och får en snabb utveckling. Iaktta stor försiktighet med all eld!

ELDNINGSFÖRBUD RÅDER

Du får lov att grilla med grill i din trädgård. Det går lika bra att använda grillplatserna som finns på flera håll i kommunen.

Landskrona ligger på 5E på skalan medan övriga kommuner i NV-Skåne ligger på 5. Även i övriga Skåne är det stor brandrisk.

Definition

5E – Extremt stor brandrisk – Eldningsförbud. Svåra förhållande. Sprider sig otroligt snabbt. 
5 – Mycket stor brandrisk – Eldningsförbud. Sprider sig mycket snabb
4 – Stor brandrisk – Eldningsförbud. Branden sprider sig.
3 – Normal brandrisk Vegetationen brinner, men inte med särskilt stor spridningshastighet.
2 – Liten brandrisk I vissa typer av skog kan det vara svårt för en brand att sprida sig.
1 – Mycket liten brandrisk