Fartyg på grund i rännan

Vid midnatt gick fartyget Snowlark på grund i inseglingsrännan till Landskrona hamn.
Ingen person ska ha skadats vid grundstötningen. Det är oklart om där är något läckage men Kustbevakningen tror inte fartyget har ådragit sig några skador eftersom det är mjuk sandbotten.
Hur grundstötningen kunde hända är fortfarande oklart.