HMS Ven besöker Ven

Idag får Ven ovanligt besök av minröjningsfartyget HMS Ven av Koster-klass. Mellan klockan 17-20 är det öppet skepp (open ship) och man har chansen att kliva ombord på fartyget och ställa frågor till besättningen.

Observera att fartyget kommer att vara förtöjd i Bäckvikens hamn

Foto: Johan Fredriksson

Fakta Kosterklass (td Landsortklass):
Huvuduppgiften är minröjning, förutom det kan fartygen göra insatser med sjunkbomber och granater vid ubåtsjakt samt lägga ut egna minor. Fartygen är utrustade med den senaste tekniken, bland annat en fjärrstyrda undervattensfarkoster. Skrovet på fartygen är tillverkade i polyester kring en kärna av PVC-plast, vilket gör att de inte drar till sig minor och står emot detonationer bättre än andra material. Bestyckningen består av en 40 mm automatkanon och kulsprutor för närförsvar.

ESTLAND 20120519. HKS Kullen använder den fjärrstyrda undervattensfarkosten ROV för att söka efter minor. HMS KULLEN genomför minröjningsoperation utanför Estlands huvudstad Tallinn. Foto: Löjtnant Marcus Åhlén/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges
Foto: Löjtnant Marcus Åhlén/Combat Camera/Försvarsmakten.

Längd: 47,5 m
Bredd: 9,6 m
Djupgående: 2,2 m
Deplacement: 360 ton
Maxfart: 15 knop
Besättning: 14 officerare, 14 sjömän