Ingen skallgång – Pontus är hittad

Glädjande besked! Pontus är återfunnen och mår efter omständigheterna väl.