Landskrona

Kl 15:00 är det dags igen

Idag testas VMA, viktigt meddelande till allmänheten, följt av signalen Faran är över.
Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.
Signalen består av en ljudstöt i 7 sekunder, med 14 sekunders tyst paus. När faran är över hörs en 30-40 sekunder lång ihållande signal.

För de som bor nära kärnkraftverk testas RDS-systemet kl 19:00

Viktigt meddelande till allmänheten används vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser. VMA sänds alltid på radio och TV och kan kompletteras med utomhuslarmet.

När det inte är test och du hör signalen ska du;
– Gå inomhus.
– Stänga alla dörrar, fönster ventiler och fläktar.
– Skaffa information genom:
Internet: www.krisinformation.se (Finns även på Twitter och Facebook)
Radio: Sveriges Radio, UR-radio
TV: SVT, TV4, Kanal 5 och Kanal 9. Text-tv 599
Telefon: Appen ”Krisinformation” eller ring 113 13 (ALDRIG 112!)

VMA ska inte förväxlas med flyglarm.
Flyglarm består va korta ljudstötar på 3-4 sekunder under 1 minut.
Det finns även ett beredskapslarm i händelse vid ofred som består av en ljudsignal i 30 sekunder med paus i 15 sekunder under 5 minuter.

Är du osäker kan du lyssna på de olika signalerna här.

Viktigt meddelande till allmänheten
vma (1)
Flyglarm
flyglarm
Faran över
faran-over
Beredskapslarm
beredskapslarm