Klass 1 – varning: Mycket hårda vindbyar

SMHI har gått ut med en klass 1 – varning för onsdag eftermiddag och kväll. Varningen är för mycket hårda vindbyar på 21 m/s – 25 m/s.

DMI (Danmarks motsvarighet till SMHI) har endast gått ut med risk för kraftiga vindar på deras västkust, inget i Öresundsregionen.

Definition för Varning klass 1 mycket hårda vindbyar:
Vindbyar på 21 m/s – 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.