Klass 1 varning – Mycket hårda vindbyar

SMHI har gått ut med en klass 1 – varning för mycket hårda vindbyar på 21 m/s – 24 m/s från väst eller nordväst.

Definition för Varning klass 1 mycket hårda vindbyar:
Vindbyar på 21 m/s – 24 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.