Klass 2 – varning: Mycket högt vattenstånd

Vattenståndet norr om bron väntas söndag kväll nå 110-130 cm över medelvattenstånd. Vattenståndet sjunker under natten mot måndag.

Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för högt havsvattenstånd. Varningen går ut när vattenståndet riskerar att bli 120 cm eller mer över medelvattenstånd.

Risk att kustvägar och hamnar översvämmas.

Bilder är från Stormen Sven då kallbadhuset förstördes. Då var vattennivån långt över det normala.