Kollision mellan mc och cykel

Vid 13:50 inträffade en trafikolycka Carl XI:s väg mellan en cyklist och mc. Oklart skadeläge