Olycka på E6:an

En singelolycka har precis inträffat på E6:an i södergående riktning, cirka 500 meter innan av- och påfarten Landskrona Södra.

Bilen ska ha kört in i mitträcket men står nu i höger körfält