Räddningstjänsten vill ha namnförslag till nya räddningsbåten

Räddningstjänsten efterlyser namnförslag från allmänheten!
Under 2018 kommer räddningstjänsten att få en ny räddningsbåt. Den kommer att döpas i samband med någon aktivitet i Landskrona när den levereras under våren eller sommaren.
Allmänheten kan lämna in namnförslag via räddningstjänsten Landskronas Facebook-sida

Den nya båten kommer ha bättre bekvämlighet för patienter och bättre arbetsmiljö för sjukvårdspersonal.  Den är miljövänligare, driftsäkrare och klarar hårdare sjö än idag.Räddningsbåten kommer utföra samma uppdrag som idag;

  •  transport av patient från Ven till fastlandet
  •  används vid larm till sjöss
  •  transport av brandstyrka till Ven vid en större olycka eller brand.

Dessutom kommer man kunna sök efter försvunnen person både i ljus och i mörker med hjälp av värmekamera. Båten är även utrustad med vattenkanon samt kopplingar så att räddningstjänsten kan släcka bränder från båten.

Anledningen till att man bytet är att den nuvarande räddningsbåt Svärdet är gammal och i stort behov av renovering. Den är dessutom för liten.