Röklukt i lägenhet

Räddningstjänsten är just på på Järnvägsgatan efter att boende känt röklukt

Larmet inkom 10:55