Slukhål på Föreningsgatan

På måndagen upptäcktes ett slukhål på Föreningsgatan i höjd med Stora Norregatan.

Delar av gatan är avstängd i samband med arbetet som beräknas ta 2-3 dagar