Stor vattenläcka vid Borstahusen

Vid 16-tiden råkade man gräva av en huvudvattenledning på Västervångsvägen under ett grävningsarbete för fjärrvärme. NSVAs personal lyckade stänga av vattnet och är på plats för att laga läckan. Först befarade man att minst tre hus hade fått vatten i källaren men ganska omgående kunde man konstatera att endast ett hus fått in mycket lite vatten.

Flera hushåll kommer tyvärr att vara utan vatten under den tid som läckan lagas, för tillfället är det oklart hur många som drabbas.
Finns vatten att hämta i korsningen Brisgatan och Västervångvägen. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och man kan behöva spola i några minuter.

Foto: Anton Johansson