Vad gäller vid olycka?

Två brandmän har på kort tid förlorat livet på grund av att man inte respekterat avspärrningen som finns. Därför är det dags med en påminnelse.
Bilden visar en syn som du kan mötas av vid en trafikolycka, en brand eller annat räddningsuppdrag. Då kan räddningsledaren välja att spärra av vägen delvis eller helt. Detta görs dels genom fordonsplacering men framför allt genom ljussättning, gult eller rött, på skyltar och tält.

RÖTT LJUS – Betyder att vägen är HELT avstängd för trafik! Även om det finns plats att passera så är det till för ambulans, polis eller andra räddningsfordon ska kunna komma fram. Avspärrningen gäller även om polis inte är på plats.

GUL LJUS – Betyder varning. Det går fortfarande att passera med mycket låg hastighet, 30 km/h (även på motorväg!), och med stor försiktighet. Var beredd på att stanna snabbt. Fota eller filma inte, det tar för mycket av din uppmärksamhet.

Det är inte alltid att en brandman eller polis är på plats för att informera och dirigera trafiken. Tänk på att de som jobbar på vägen har en familj som förväntar sig att dem kommer hem.
Även om det är frustrerande att sitta fast i köer så är det en medmänniska som har en mycket sämre dag än dig själv, kanske den värsta dagen i deras liv. Ta det lugnt i trafiken.

Givetvis gäller detta för alla som jobbar på vägen så som bärgare, vägarbetare m.fl.

TilläggTills vidare kommer större vägar initialt att stängas av.

OlyckaInfo