Allvarlig olycka vid Ättekulla

Vid 18:30-tiden inträffade en allvarlig olycka i korsningen Österleden – Södra Brunnsvägen.

Sex personer har förts till sjukhus. Till Helsingborgs lasarett fördes en man i 30-årsåldern och en man i 20-årsåldern med livshotande skador. En man i 25-årsåldern fördes med allvarliga skador.
Till Lund fördes tre tonåringar i åldern 15-18 år med lindriga skador.

Polisen utreder händelseförloppet och talar med vittnen på plats. En anmälan om grov vårdslöshet i trafik upprättas.