Brand i gårdsbyggnad

Strax innan lunch inkommer larm om brand i byggnad på Värmövägen i Billeberga. Det visade sig att det börjat brinna i ett växthus på utsidan av en gammal lada eller stall. Branden spred sig upp i takfoten på byggnaden.

Räddningstjänsten i Landskrona tillsammans med styrkor från Svalöv och Teckomatorp rädda byggnaden från att brinna ner. Efter en dryg timme kunde man lämna platsen.