Brand i koloni

Vid 06-tiden skickas räddningstjänsten till en brand i en kolonistuga i Gång Åtta på St Olofsvångs koloniområde. Brandmännen kan släcka branden men stugan har fått omfattande brandskador och ett intilliggande förråd.

En anmälan om skadegörelse genom brand upprättas. Inga personskador rapporteras från platsen.