Bränder i Härslöv

Vid 18:30 larmades räddningstjänsten i Landskrona och värnet i Glumslöv till två bränder vid Härslövs skola. Den ena branden var i en lekstuga uppe vid skolbyggnaderna. Den andra branden var i en container vid återvinningsstationen på grusplanen.

Båda bränderna kunde snabbt släckas av räddningstjänsten. Avståndet mellan de båda bränderna var drygt hundra meter från varandra vilket kan tyda på att bränderna är anlagda.