E6: Bil voltade efter trafikolycka

En trafikolycka mellan två personbilar, varav en med tillkopplat släp, inträffade strax innan klockan 13.
Olyckan ska ha ha skett i södergående körriktning på E6 strax innan Landskrona Norra.
Det är okänt om någon kommit till skada.