E6: Kollision mellan två skåpbilar

På eftermiddagen kolliderade två skåpbilar på E6 i norrgående riktning i höjd med Häljarp. Olyckan ska ha inträffat när den ena skåpbilen gjorde en omkörning på insidan. Oklart skadeläge på drabbade personer.