E6: Krock vid Milstolpen

Glumslöv. En lastbil och en personbil kolliderade vid 14:30-tiden på E6:an i höjd med Milstolpen i södergående riktning. Inga personskador rapporteras. Långa köer uppstod till följd av olyckan. Efter halvtimme kunde räddningstjänsten lämna platsen. Efter ungefär en timme var vägen öppen igen.