E6: Trafikolycka på avfarten Landskrona Södra

Strax efter 16:30 inträffsde en trafikolycka på avfarten till Landskorna Södra, södergående riktning. Två bilister kolliderat på avfarten. Inledningsvis finns det inga uppgifter om personskador i samband med olyckan.