E6: Tunneln är på plats

Under lördags fördes den nya gång- och cykeltunneln på plats. Nu börjar det stora arbetet med att återställa. Cirka 70 personer hjälps åt för att hinna bli klara innan kl 05 på måndag.

Det som ska göras är att lägga tillbaka 3 000 ton schaktmassor och 3 000 ton makadam. Sen ska alla räcken sättas upp, asfalt ska läggas, linjer ska målas och skyltar ska sättas upp.
[easyrotator]erc_92_1502563696[/easyrotator]