Järnvägsövergången stängd

Plankorsningen över Lundåkragatan vid Österleden har nu permanent stängts.
Istället ska en ny plankorsningen att öppnas vid rondellen 33 lågor. Den nya plankorsningen kommer att ha bommar för bil-, gång- och cykeltrafik. Detta kommer att öka trafiksäkerheten för både bilister och oskyddade trafikanter.

Den gamla plankorsningen kommer byggas bort och ett stängsel kommer sättas upp.
Effekter av den nya plankorsningen:

  • ökad trafiksäkerhet
  • bättre sikt vid utfart mot Österleden
  • mindre köbildning
  • anslutande och separerade gång- och cykelbanor till den nya överfarten.