Kapten förnekar grundstötning

Kaptenen ombord på Snowlark hävdar att han endast ankrade i rännan och att han inte gick på grund. Dock kunde fartyget inte ta sig från platsen för egen maskin. När bogpropellern kördes fram och tillbaka rörde sig inte fartyget. När slutligen en bogserbåt försökte dra loss fartyget gick en pollaren sönder som trossen var fäst i vilket tyder på att fartyget satt fast rätt ordentligt.