Korsning byggs om i Häljarp

Med start i slutet av oktober kommer korsningenLandskronavägen/Barsebäcksvägen i Häljarp att byggas om. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten. Man kommer bygga bort chikanen som finns på Landskronavägen. Dessutom passar man på att göra ett trevligare gaturum med planteringar och ny stenläggning.

Ombyggnationen beräknas vara klar i slutet av 2020.

Under arbetet kommer framkomligheten begränsas genom att endast ett körfält är öppet.  När Barsebäcksvägen stenläggs kommer trafiken att ledas om.