Massevakueringsövning på Uraniborg

Under måndagen genomfördes en massevakueringsövning från Uraniborg vid Venterminalen. Ett räddningssystem löstes ut för att kunna evakuera passagerarna till en flotte. Räddningstjänstens nya räddningsbåt bogserade sedan bort flotten från fartyget och in till kaj. Vid en verklig händelse hade dock inte flotten bogserats någon längre sträcka. Övningen beskrivs som mycket lyckad.