Klass 1 – varning: Mycket hårda vindbyar

SMHI har gått ut med en klass 1 – varning för onsdag förmiddag och eftermiddag, i främst norra Skåne, nordvästlig vind med risk för mycket hårda vindbyar på 21 m/s eller mer

Nu har tågen som går mellan  Helsingborg och Lund, via Teckomatorp ställs in mellan klockan 09 och 18. Anledningen är att tågsträckan inte är säkrad för nedfallande träd. Buss ersätter sträckan

Definition för Varning klass 1 mycket hårda vindbyar:
Vindbyar på 21 m/s eller mer. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon.