Ny inre ledning för räddningstjänsten i Landskrona och Svalöv

Denna veckan har räddningstjänsten i Landskrona och Svalöv börjat med inre ledning från Räddningscentral Syd (RC Syd). Tidigare sköttes ledningen av RSNV från ledningscentralen på Bårslövs brandstation i Helsingborg. Nu sker det från brandstationen i Hyllie i Malmö, där även SOS Alarm bedriver verksamhet. Man kommer ha hand om den övergripande ledning av räddningsinsatser.

Det kommer inte innebära någon förändring för invånarna i Landskrona utan det fungerar på samma sätt när man ringer 112. Det är räddningstjänstens befäl som kommer prata med personal på Hyllie istället för Bårslöv.

Med fler resurser att fördela och nyttja kommer vi att bli ännu starkare på att leverera snabba och effektiva räddningsinsatser. Det är väldigt positivt för Landskrona och Svalöv men också för invånarna i våra övriga kommuner, säger Ulrika Lindmark, ställföreträdande räddningschef på Räddningstjänsten Syd.

RC Syd drivs av Räddningstjänsten Syd i samverkan med tolv skånska kommuner. Med tillkomsten av Landskrona och Svalöv kommer RC Syd att öka antalet hanterade händelser med cirka 1000 per år. Inför expansionen har förstärkning av bemanningen genomförts, bland annat med ett extra larmbefäl dagtid.

Bild: Räddningstjänsten Landskrona

FAKTA
RSYD – Räddningstjänsten Syd (Malmö, Burlöv, Lund, Kävlinge och Eslöv)
RSNV – Räddningstjänsten Skåne Nordväst (Örkelljunga, Ängelholm, Bjuv och Helsingborg)