Påsktrafiken

På skärtorsdag och långfredag är det många som väljer att åka till släkt och vänner eller kanske på skidsemester i fjällen. Sen på annandagen är det många som ska hem igen.

Detta medför att trafik ökar markant och det för med sig fler trafikolyckor. I snitt omkommer sex personer i trafiken under påsk.

Några enkla saker att tänka på:
– Ha god framförhållning och kör i tid, stressa inte.
– Håll ordentliga avstånd och undvik onödiga omkörningar i köer som bildas.
– Var ordentligt utvilad. Trötthet kan vara lika farligt som onykterhet bakom ratten.
– Var nykter!

GLAD PÅ ÖNSKAR AT-FOTO