Problem med översvämmad gång- och cykelbana

Gångvägen mellan Häljarp och Landskrona översvämmas gång på gång.” Så inleds ett meddelade som skickats till AT-Foto för drygt en vecka sedan. Det var i samband med att stormen Malik hade härjat. Då var gång- och cykelbana översvämmad i flera dagar enligt inskrivaren.

Området som översvämmas är södra delen av Axeltofta koloniområde. Man har försökt att påtala problemet för kommunen under flera år, men utan resultat. Brunnar som ska ta hand om dagvattnet klarar inte av att svälja undan vattnet. Inskrivaren har själv försökt rensa brunnen men utan större framgång.

Idag var det dags igen. Regnet har gjort att gång- och cykelbana återigen översvämmats och gjort det svårt att ta sig förbi utan att bli blöt.