Röklukt och brand i parkbänk

18:20 larmades räddningstjänsten till en misstänkt lägenhetsbrand på Segergatan efter att grannarna känt röklukt. På plats kunde man konstatera att det inte rörde sig om en brand utan röklukten hade orsakats av torrkokning.

Brandmännen hade precis backat in brandbilen när man fick nytt larm. Denna gången var det en parkbänk som brann vid Lernia på Emaljgatan. Bänken stod inne i ett stort buskage och hade nästan självslocknat. Brandmännen tömde en brandsläckare och lämnade sedan platsen.

Tänk på att det fortfarande är stor brandrisk i skog och mark.