Röklukt på Järnvägsgatan

Räddningstjänsten är just nu på väg till Järnvägsgatan med anledning av att en person känner röklukt, dock syns varken rök eller lågor.

Ingen brand. Räddningstjänsten lämnade efter en snabb kontroll.