SMHI varnar för skyfallsliknande regn

Under eftermiddagen rör sig kraftiga regn- eller åskskurar in över västra Skåne och kan lokalt ge stora regnmängder på kort tid med risk för t ex översvämmade källare och dagvattensystem.

De lokala variationerna väntas bli stora och det är osäkert var de kraftigaste skurarna hamnar

Den gula varningen utfärdades 05:34