Stora trafikproblem efter trafikolycka

15:50-tiden inträffade en trafikolycka i  korsningen Järnvägsgatan och Östergatan där två personbilar kolliderar. 

Ingen person kom till skada. De båda bilarna blev så pass demolerade att de måste bärgas.

Endast ett körfält är öppet förbi olyckan. Inledningsvis var det helt avstängt. Pga karnevalen har många svårt att hitta alternativ väg ut ur stan. 

Uppdatering. 17:00 är bilarna bortforslade och polisen kan släppa på trafiken igen.