Troligen inget våld bakom Eirins död

Det preliminära utlåtande från rättsläkare säger att Eirin troligen dog genom drunkning. Man har inte heller hitta några tecken på att hon utsatts för våld.

Den slutgiltiga rapporten kommer om två-tre veckor.