Vägarbete påverkar trafiken

Från onsdag (26 augusti) och cirka två veckor framåt (11 september) kommer staden genomföra vägarbeten i och sträckan mellan de två cirkulationsplatserna OKQ8-rondellen och Havsbris.

Man kommer byta brunnar, bygga om farthinder och lägga ny asfalt. Arbete kommer ske växelvis dag eller nattid. Beroende på arbetet som så kommer antingen vägvakter dirigera trafiken, eller så kommer man kunna passera i ett körfält. Välj om möjligt annan väg. Busstrafiken påverkas inte.

Vid fem tillfällen mellan kl. 21-06 kommer trafiken stängas av helt.

 • 27/8
  Norrgående körfält stängt. (Ringvägen från Havsbris till OKQ8)
 •  31/8
  Norrgående körfält stängt. (Går ej att köra in på Ringvägen)
 •  1/9
  Helt avstängd. (går ej att köra in på Föreningsgatan)
 • 9/9
  Helt avstängt. (infart till Föreningsgatan)
 • 10/9
  Tidvis avstängd (båda rondeller)

Har du frågor om avstängningen kan du kontakta Landskrona stads kundtjänst för Gata och park, 0418-47 04 00, måndag-fredag kl. 08.00-12.00.

www.landskrona.se